Ontwikkeling Eemshaven-West

Op dit moment is er contact tussen de ontwikkelaar Vattenfall, de Provincie en ECOO. Mogelijkheden om mee te doen aan de ontwikkeling van windturbines worden verkend.

Verslag informatieavond 10-02-2020

Bijgaand het verslag van de informatieavond op 10-02-2020. Dit bestaat uit verslagen van 3 tafels: Coöperaties, Verdeling en Ontwikkeling windpark Oostpolder. Hierbij eerst de powerpoint presentatie van de avond, zo is te zien hoe de avond is verlopen, ook voor...

Correspondentie

Graag brengen wij onderstaande correspondentie omtrent de dorpsmolens en het parkfonds onder uw aandacht. Binnenkort publiceren wij een verslag van de bijeenkomst van maandagavond 10-02-2020. Update 26 maart 2020: Er zijn 2 nieuwe brieven toegevoegd aan deze lijst met...

Website lancering

Op 11 juni jl. is de website van de coöperatie gelanceerd. Binnenkort volgt hier meer nieuws over Energiecoöperatie Oudeschip & Omstreken U.A. (in oprichting)