Ik wil graag telefonisch contact opnemen met de coöperatie, met wie kan dat?

Neem contact op met Johan van Dalen, 06-44097828, van maandag t/m vrijdag van 18:00 uur tot 21:00 uur

Welk gebied omvat de Coöperatie?

Het gebied betreft de windparken in en rond de Eemshaven. Van Polen tot en met Valom binnen een straal van 1500m afstand van een te bouwen windturbine. Fase 1 ontwikkeling windpark Oostpolder is nu actueel. Fase 2 betreft ontwikkeling windpark Eemshaven West. Deze is in planvorming.

Plaatsen jullie de windmolens zelf?

Nee, Waddenwind BV plaatst 12 turbines, Innogy Windpower Netherlands BV plaatst 8 turbines en Gijzenberg plaatst 1 turbine.

Wat doet de Energiecoöperatie?

Omwonenden in het gebied dienen te worden gecompenseerd voor de overlast die het park met zich mee brengt. Om die reden is de cooperatie opgericht. De statuten geven aan wie in aanmerking komen voor deze compensatie. Woningeigenaren en huurders kunnen zich aanmelden.

Wat als er geen Coöperatie zou zijn?

Dan zal er een projectregeling komen die de gelden gaan besteden doorgaans voor het opknappen van de buurt. Er is dan sprake van geen directe zeggenschap over de te besteden gelden.

Waaruit bestaan de opbrengsten van de Coöperatie?

Als windpark Oostpolder wordt gerealiseerd is dat per jaar ruim €100.000 te verdelen over ca. 150 woningen. Daarnaast komt nog een extra bedrag jaarlijks beschikbaar uit een participatie-/compensatieregeling. Dit komt uit 10% deel van het windpark.

Wat is de standaard compensatieregeling voor omwonenden van een windmolenpark?

De provincie heeft met de initiatiefnemers afgesproken dat per opgestelde hoeveelheid vermogen (MW) een bedrag van €1050 per MW aan de omgeving beschikbaar moet komen. Het is de bedoeling dat dit geld als compensatie via de coöperatie aan de omwonenden beschikbaar komt. De vorm waarin en en de bedragen per omwonende zijn nog op dit moment nog niet bekend.

Waar kan ik me aanmelden?

Aanmelden kan heel eenvoudig door een berichtje te sturen via het contactformulier op deze website.

Kost het omwonenden geld om lid te zijn van de coöperatie?

Nee, in geen geval kost het de omwonenden geld. We zijn een Coöperatie U.A, deze letters staan voor Uitgesloten van Aansprakelijkheid. Als leden van de coöperatie dragen we nooit bij in een tekort van de coöperatie.

Hoe zit het met het extra inkomen voor leden? Is dat belast?

Momenteel zijn wij als bestuur nog aan het onderzoeken of de compensatiegelden als schadevergoeding kan worden aangemerkt. Als dat mogelijk is dan vallen de inkomsten van de molens buiten het belastbare inkomen. Voor vragen over uw eigen situatie kunt u het beste contact opnemen met uw eigen belastingkantoor, accountant of boekhouder.

Komt er een uitkoopregeling?

De Coöperatie gaat over compensatie voor de omwonenden betreffende de windparken Eemshaven en niet over een uitkoopregeling.

Hoe zit het met de belasting?

Op dit moment wordt bekeken of een en ander belastingvrij zou kunnen worden gerealiseerd. Voor vragen over uw eigen situatie kunt u het beste contact opnemen met uw eigen belastingkantoor, accountant of boekhouder.

Als ik niet meedoe krijg ik dan wel compensatie?

De Coöperatie voorziet in het compenseren van leden en niet-leden op de volgende wijze:
1. Leden en niet-leden ontvangen gelden uit het Parkfonds.
2. Leden ontvangen compensatie uit de bijdrage van 10% deel van het windpark. De ledenvergadering is hierin bepalend.
3. Niet leden worden gecompenseerd uit 10% deel van het windpark alleen in de vorm van een projectregeling.

Kost het geld?

Nee, in geen geval kost het de omwonenden geld. We zijn een Coöperatie U.A. deze letters staan voor Uitgezonderd Aansprakelijkheid. We zijn dus als deelnemers nooit aansprakelijk voor verlies of schade door de komst van het windpark.

Hoe is het voor de huurders geregeld?

Ook huurders dienen te worden gecompenseerd. In de statuten staat hier echter niets over vermeld. De statuten maken het mogelijk een huishoudelijk reglement vast te stellen, hierin worden zaken vastgelegd waarin de statuten niet voorzien, de compensatie voor de huurder wordt hierin geregeld.

Mijn vraag staat er niet bij!

Stuur dan een berichtje via de website, we proberen alle vragen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te beantwoorden.