Correspondentie

Graag brengen wij onderstaande correspondentie omtrent de dorpsmolens en het parkfonds onder uw aandacht. Binnenkort publiceren wij een verslag van de bijeenkomst van maandagavond 10-02-2020.

 

Update 26 maart 2020: Er zijn 2 nieuwe brieven toegevoegd aan deze lijst met correspondentie

09-09-2017 Verzoek ECOO aan Gedeputeerde Staten van Groningen om ondersteuning

07-11-2017 Antwoord van Gedeputeerde Staten betreffende verzoek om ondersteuning ECOO

 

Update 6 maart 2020: Er is een nieuwe brief toegevoegd aan deze lijst met correspondentie

13-09-2017 Brief Provincie aan RPWG

 

Correspondentie:

13-11-2017 Brief Provincie aan Waddenwind

05-01-2020 Brief aan Waddenwind

18-01-2020 Reactie Waddenwind op brief ECO van 05-01-2020

24-01-2020 Brief aan Waddenwind

25-01-2020 Brief aan Gedeputeerde Staten Provincie Groningen