Statuten

Statuten zijn grondregels van de coöperatie.
De statuten zijn opgenomen in de oprichtingsakte die door de notaris is opgesteld.
U kunt de statuten hier downloaden:

Download de statuten