Bijgaand het verslag van de informatieavond op 10-02-2020.
Dit bestaat uit verslagen van 3 tafels: Coöperaties, Verdeling en Ontwikkeling windpark Oostpolder.

Hierbij eerst de powerpoint presentatie van de avond, zo is te zien hoe de avond is verlopen, ook voor degenen die niet aanwezig waren:

Tafel Coöperaties:

Belangrijkste punten:

Post
Er zijn een aantal bewoners die aangeven geen post te ontvangen van de gemeente. Dit is ook aan Marjanne Waterman aangegeven op de avond zelf, zij gaf aan dat ze eerst moet weten welke adressen dit zijn zodat zij kan zorgen dat deze worden opgenomen in het adressen bestand. Het idee kwam om wellicht in de digitale nieuwsbrief van de coöperatie een oproep te doen dat wie geen post ontvangt zijn gegevens doorgeeft zodat deze bij Marianne terecht kunnen komen.

Gebiedskaart verouderd
Er is van het gebied een kaart eerder ontwikkeld met waar de molens komen en een 1500 meter cirkel om de molens heen. Op deze kaart is ook het gebied aangegeven waarbinnen je moet wonen voor de vergoeding. De bewoners geven echter aan dat deze kaart verouderd is en zouden graag een nieuwe voor ontvangen met actuele gegevens.

Actieve molens
Sinds de wetswijziging dat gedupeerde een bepaald bedrag in het potje krijgen ter compensatie zijn er in het gebied al een aantal nieuwe molens geplaatst. De bewoners vragen zich af waar het geld op dit moment blijft. De coöperatie weet dit ook niet en wordt van het kastje naar de muur gestuurd (van gemeente naar provincie) -> uitzetten naar provincie dat zij hier antwoord moeten verzorgen.

GGD avond
Veel bewoners gaven aan graag meer informatie te ontvangen over de gezondheidsgevolgen van de windmolens. Op verzoek ( is ook al opgenomen ) zien zij graag een informatieavond met de GGD georganiseerd worden.

Zonnepanelen op de dijken
Er gaan in de omgeving verhalen dat er op de dijken waar eerst de molens opstonden, nu plannen zijn om zonnepanelen te plaatsen. Een concrete vraag vanuit de bewoners, zijn er in het gebied plannen om zonnepanelen op dijken te leggen? En zo ja waar, en hoever zijn deze plannen.

 

Tafel Verdeling:

Belangrijkste punten:

Het was een duidelijk verhaal over hoe de geldstromen lopen.

Waarschijnlijk is over 2 maanden meer bekend over het bedrag van de 10% regeling. Dit is een afspraak die in de overeenkomst staat tussen de Provincie en de ontwikkelaars. Er zal hier invulling aan worden gegeven door deze partijen echter is het exacte bedrag nog onbekend. De coöperatie is geen officiële partij in deze afspraak en zal het resultaat van de 10% afwachten. Zodra dit duidelijk is zal de coöperatie dit communiceren met de leden.

Er komt een compensatie voor de huurders. De verdeelsleutel huurder/eigenaar moet nog worden opgesteld. Deze komt in het huishoudelijk reglement van ECOO.

Met betrekking tot de projecten is aangegeven dat niet vergeten moet worden dat er ook nog een gemeente en provincie is. Ook zij zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid in het dorp. Dus goed kijken naar de eventuele projecten die we willen.

ECOO is er voor de windparken Eemshaven, van Vierhuizen tot en met Valom en betreft de nog te bouwen windturbines. ECOO verkent op dit moment de mogelijkheid of zij mee kan of wil doen aan de ontwikkeling van windturbines in Eemshaven West. Dit is een een project van ontwikkelaar Vattenfall.

Er ligt nog een vraag bij de belastingdienst. Wordt het bedrag als compensatie gezien of als inkomen waarover dan belasting moet worden betaald.

Er moet duidelijk gekeken worden naar de projecten hoe de gelden worden verdeeld tot dorp en buitengebied. Kies een project waar een ieder wat aan heeft.

Een project kan zijn: investeren in een windturbine(s) in Eemshaven-West of het versneld aflossen van een windturbine(s). Er zal een projectenreglement dienen te komen.

Woningeigenaren en huurders worden gecompenseerd of men nu wel of geen lid is van de coöperatie.

Om draagvlak te hebben in het gebied en goed te kunnen functioneren heeft de coöperatie zoveel mogelijk leden nodig om gewogen besluiten te kunnen nemen voor en door de leden.

Mocht de coöperatie door te weinig leden worden opgeheven voor de realisatie van het windpark dan wordt men gecompenseerd door een projectenregeling (zie link) http://windfondsdelfzijlnoord.nl/site/ en niet door een bedrag op eigen rekening.

 

Tafel Ontwikkeling Windpark Oostpolder: