ECOO heeft een lening aangevraagd van 100000 Euro bij het Fonds Nieuwe Doen Groningen.
Deze gelden worden aangewend om de kosten in het begin van de ontwikkelfase van de dorpsmolen(s) te dekken.

Het Bestuur