Op dit moment is er contact tussen de ontwikkelaar Vattenfall, de Provincie en ECOO. Mogelijkheden om mee te doen aan de
ontwikkeling van windturbines worden verkend.