Ontwikkeling Eemshaven-West

Op dit moment is er contact tussen de ontwikkelaar Vattenfall, de Provincie en ECOO. Mogelijkheden om mee te doen aan de ontwikkeling van windturbines worden verkend.

Verslag informatieavond 10-02-2020

Bijgaand het verslag van de informatieavond op 10-02-2020. Dit bestaat uit verslagen van 3 tafels: Coöperaties, Verdeling en Ontwikkeling windpark Oostpolder. Hierbij eerst de powerpoint presentatie van de avond, zo is te zien hoe de avond is verlopen, ook voor...